Tietoosuojaseloste

Henkilötietolain(523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy
Y-tunnus: 0715544-3
Kauppakatu 14
40100 Jyväskylä
p. 050 5263091
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tarja Alanko
info[at]jyvaskylanjuhla-asu.com
3.Rekisterin nimi
Jyväskylän pukuvuokraamo Oy asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää käyttäjien perustiedot sekä tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista.
Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös rekisteröidyn muut vapaaehtoisesti ilmoittamat
tiedot, joita laki ei kiellä tai estä tallentamasta
6.Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn palvelun tai tuotteen tilauksessa antamat tiedot
Rekisteröidyn rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot
Asiakassuhteen hoidon yhteydessä Rekisteröidyltä kerättävät tiedot
Kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä kerättävät tiedot
Asiakkaan www-selailun yhteydessä välittyvät tekniset tiedot
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euoopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietoteknikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jossa rekisteri sijaitsee, on
suojattu.
10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Niiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästieden avulal. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeiden käytönmutta rekisterinpitäjä ei takaa sivuston oikein toimimista mikäli näin toimitaan.
11. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan tai Rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen
loppumisen vuoksi.
12. Rekisteriselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa ja/tai päivittämällä tietosuojaselosteen
verkkosivuille julkisesti nähtäväksi. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen